Проф. д-р. Борислава Танева

Борислава Танева

Проф. д-р. Борислава Танева (Професор по пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Заместник-ректор Международна и художественотворческа дейност.)

Борислава Танева е пианист – изпълнител, педагог, камерен музикант, композитор, организатор на музикални събития. Активната й роля в съвременния културен живот не само в България я определя като успешен, широкоспектърен музикант. Лауреат на национални и международни конкурси по пиано, камерна музика и композиция в България, Италия, Япония, Гърция, Люксембург. През април 2012г. й е присъдена образователната и научна степен „Доктор”.

Сътрудничи регулярно с консерватории в Атина, Женева, Солун, Мадрид, Люксембург, Сингапур, Париж и др. където е водила майсторски класове и е изнасяла музикални семинари на различни теми. Канена е да журира в национални и международни конкурси – Париж, Виена, Люксембург, Андрос /Гърция/, Ниш, Провадия и др. Нейни ученици многократно са отличавани с награди на международни и национални музикални форуми и конкурси. Основател и член на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC. Носител на наградата „Златно перо“ за 2014 за изключителен принос към българската култура и изкуство.

През 2015 е наградена с „Кристална лира“ на радио Класик ФМ за цялостен принос към българската култура, както и с наградата „Музикант на годината“ за активна творческа дейност.