Л60дмил Ангелов

20 септември 2021

Звездите на Полша

25 октомври 2021

Програма и участници

„Л60дмил Ангелов“

20 септември 2021, концерт – сюрприз

С участието на:

Людмил Ангелов – пиано

Гернот Зюсмут – цигулка

Виктория Василенко – пиано

Румен Цветков – виола

Атанас Кръстев – виолончело

„Звездите на Полша“

25 октомври 2021

С участието на:

Робърт Ковалски – цигулка

Виктория Василенко – пиано

Румен Цветков – виола

Атанас Кръстев – виолончело